Ko nozīmē uztaisīt programmu?

10.02.2023

To var salīdzināt ar mājas būvniecību. Ir arhitekts, kuram ir plāns un kurš to saskaņo ar klientu, pārbauda projektu. Jau šajā projekta izstrādē notiek pārbaude, vai māja būs stingra un atbildīs kaut kādām prasībām. Tad notiek mājas būvniecība. Celtnieki skatās, vai materiāli ir kvalitatīvi. Tāpat arī programmētāji skatās, vai mazie programmas gabaliņi ir gana labi. Kad māja ir gatava, mēs to rādām būvuzraugam (testētājam) – salīdzināšana ar projektu. Veicam pārbaudes, par kurām neviens nav iedomājies. Kad pārbaudes ir veikts, tikai tad tiek atrādīts klientam.

BEZMAKSAS ONLINE LEKCIJA PAR QA PAMATIEM

JAU 2024.GADA 13.JŪNIJA PLKST. 19:00