Vai četru dienu nedēļa patiešām varētu uzlabot produktivitāti un labklājību?

24.10.2022

Vai katru nedēļu jūs varētu paveikt tikpat daudz darba vai pat vairāk, ja strādātu vienu dienu mazāk? Uzreiz gribētos teikt, ka – jā. Izmēģinājumos Islandē un Jaunzēlandē ir novērots darbinieku stresa līmeņa samazinājums, darba un privātās dzīves līdzsvara rādītāju uzlabojumi un produktivitātes palielināšanās. 2019. gada izmēģinājuma versijā Microsoft Japānā tika ziņots par milzīgu pieaugumu – 40 % (ko mēra pēc pārdošanas apjoma uz vienu darbinieku tajā pašā periodā iepriekšējā gadā), kā arī par kavējumu un elektroenerģijas patēriņa samazinājumu. Bet uz šo visu jāskatās mazliet dziļāk, ne tikai kā brīvdienām piektdienās. Visas izmaiņas ir rūpīgi jāpārvalda, ja tās vēlas palielināt efektivitāti. Piemēram, Microsoft mudināja darbiniekus ierobežot sapulces, no kurām viņi nevarēja izvairīties, līdz 30 minūtēm.  Citi uzņēmumi ir ieguldījuši līdzekļus, lai novērstu dažādus traucējošus faktorus, piemēram, troksni slāpējošās austiņas un apgaismojumu „lūdzu netraucēt”. Aktuāls ir arī jautājums par to, kā šī piektā diena tiek zaudēta: vai algas tiks samazinātas, vai darba dienu garums palielināsies? Kā ar nozarēm, kas darbojas visu diennakti, piemēram, veselības aprūpe?

Pagaidām labākais risinājums šķiet cilvēkiem vienkārši strādāt tieši tik daudz stundu, lai izpildītu savu darba uzdevumu un nopelnītu dzīvošanai atbilstošu algu. Dažiem patiesi var pietikt ar četrām darba dienā nedēļā.

Starp citu, vai jūs zināt, kuras ir 10 produktīvākās valstis, kas saražo visvairāk IKP (iekšzemes kopproduktu)? Lūk, godalgotais desmitnieks: 10. Beļģija, 9. Nīderlande, 8. Francija, 7. Dānija, 6. ASV, 5. Vācija, 4. Luksemburga, 3. Šveice, 2. Norvēģija un 1. vietā – Īrija.

BEZMAKSAS ONLINE LEKCIJA PAR QA PAMATIEM

JAU 2024.GADA 13.JŪNIJA PLKST. 19:00