Vai mēs dzīvojam datorsimulācijā?

26.10.2022

Mazliet pafilozofēsim. Kas ir īsts? Tas ir jautājums, kas mulsina neskaitāmus cilvēkus. Kā cilvēki mēs spējam tieši uztvert tikai nelielu daļu no tā, kas mūs ieskauj. No personiskā viedokļa realitāte šķiet diezgan ierobežota. Vai internets ir īsts? Vai es esmu īsts? Vai Tu esi?

Daudzi filozofi ir izvirzījuši priekšstatu, ka realitāte ir ilūzija. Viena no jaunākajām šīs teorijas versijām tika publicēta 2003. gadā. Toreiz Oksfordas universitātes filozofs Niks Bostroms uzdeva interesantu jautājumu – ko darīt, ja mūsu realitāte patiesībā ir datoru pasaule, kas pastāv kādā citā realitātē?

Pirmkārt, Bostroms saka, pieņemsim, ka mēs tehnoloģiski sasniegsim punktu, kurā varēsim izveidot simulētu Visuma versiju — iespējams, pat mūsu pašu kopiju. Bostroms apgalvo, ja mēs varam izveidot Visuma simulāciju, mēs gandrīz noteikti to darīsim. Turklāt mēs, iespējams, radītu pēc iespējas vairāk simulāciju, lai cita starpā uzzinātu vairāk par mūsu pašu Visumu. Tālāk mēs pieņemam, ka simulētā Visuma virtuālajiem iemītniekiem ir līdzīgas īpašības kā mums, tostarp apziņai, bet viņi neapzinās, ka viņi atrodas simulācijā. Bostroms norāda – ja tas ir tehnoloģiski iespējams, tad ir praktiski neiespējami, ka mēs jau nedzīvojam datorsimulācijā. Tas ir tāpēc, ka mēs nevaram pieņemt, ka kāda cita saprātīgu būtņu versija — cilvēku vai citu — vēl nav sasniegusi šo tehnoloģisko orientieri un radījusi simulāciju, kurā mēs tagad dzīvojam. Viss, ko mēs varam novērot un pārbaudīt, pastāvētu simulācijas jomā, nedodot mums nekādu nojausmu, ka mūsu realitāte patiesībā ir tikai vieninieku un nuļļu kopums. Vēl prātam neaptveramāka ir iespēja, ka mūsu Visums varētu būt simulācija citā simulācijā un ka mēs, savukārt, varētu izveidot savas simulācijas. Bostroms saka, ka tas nenozīmē, ka mēs noteikti dzīvojam datorsimulācijā. Patiesība varētu būt tāda, ka mums nav iespējams sasniegt punktu, kurā mēs tādā mērā varētu simulēt Visumu. Tas varētu būt saistīts ar tehnoloģiskiem ierobežojumiem, vai arī tas varētu nozīmēt, ka cilvēki varētu izmirt, pirms sasniegs sarežģītības līmeni, kas nepieciešams, lai modelētu Visumu šādā mērogā.

BEZMAKSAS ONLINE LEKCIJA PAR QA PAMATIEM

JAU 2024.GADA 16.MAIJĀ PLKST. 19:00