Kurss C-sharp | JavaGuru


Kurss C-sharp (C# for beginners)Apmācību apraksts

  • Kurss “C# for beginners” ir paredzēts priekš tiem, kuri grib gūt pamata zināšanas objektorientētā programmēšanā (OOP) uz .Net Framework un C# tehnologijas. Lai sāktu mācības, nav vajadzīga iepriekšējā pieredze programmēšanā.
  • Kurss sastāv no 10 nodarbībām, kuras sastādītas loģiskā secībā. Kopējais nodarbību ilgums ir 30 akadēmiskās stundas, kuru laikā klausītāji saņems teoretiskās un praktiskās zināšanas un prasmes.
  • Kurss dod sapratni un pamata zināšanas par augstlīmeņu programmēšanas valodām. Kursā “C# for beginners” apskatīsim ne tikai pamata un standarta metodes, bet arī papildus uzvedību iespējas valodā C#, pamatotās uz prakses, izmantojamās lielās IT kompānijās un labāko programmētāju pašpieredzes. Apskatīsim arī iemeslus, kāpēc programmēšanas valoda C# ir parasta un pieejama valoda priekš apguves un izmantošanas.
  • Kurss dod iespēju apgūt pietiekamu līmeni programmēšanas valodā C# priekš objektorientēto lietojumprogrammu un web aplikāciju izveidošanas. Pēc kursa pabeigšanas izdodas sertifikāts. Kurss dod
  • pietiekami daudz materiālu, lai klausītājs varētu patstāvīgi sagatavoties un nokartot oficiālo “70-483: Programming in C#” eksāmenu.

Detalizēta apmācību programma

Programmēšanas valoda C# – objektorientētā programmēšanas valoda. Bez dziļās OOP sapratnes, lietojumprogrammu uzrakstīšana uz C# praktiski nav iespējama.

Viena no populārākām C# valodas bibliotēkām, kura dod iespēju izpildīt daudzus uzdevumus.

Bez sintakses zināšanas nav iespējams pareizi un kvalitatīvi uzrakstīt programmu. Pareizā izmantošana dos iespēju uzrakstīt lietojumprogrammu kvalitatīvi.

Aplikāciju izveidošanas laikā jābūt ievēroti svarīgi noteikumi. Arhitektūras izmantošana dos iespēju izveidot kvalitatīvu un viegli uzturamo aplikāciju.

Spēja pareizi strādāt ar klasēm, klašu īpašībām, metodēm, un OOP mantošanu dod iespēju izpildīt grūtos biznesa uzdevumus.

Zināšana, kad labāk izmantot nepieciešamo proektēšanas modeli, dod iespēju izstrādātājam viegli un saprotami rakstīt lielās aplikācijas.

Aplikācija, kuras pavirs koda ir automātiskie testi, dod iespēju viegli tālāk attīstīt projektu. Jaunā funkcionāla iekļaušana drīkst būt izdarīta bez drosmēm kaut ko sajaukt. Taču sajaukšanas notikumā, izstrādātājs uzzinās par kļūdām uzreiz.

Viena no pieējām aplikāciju rakstīšanā, pamatota uz automātiskiem testiem.

Vairākās aplikācijas izmanto datubāzes. Prasme strādāt ar datubāzēm – tas ir viena no svarīgākajām lietām priekš izstrādātāja

GUI bieži ir programmas neatņemama sastāvdaļa kura dod sadarbības iespēju ar lietotāju aplikāciju izstrādāšanā.