Programmēšanas pamati Java | JavaGuru


Programmēšanas pamati Java 1Java apmācību programas apraksts

 • Java 1 – Introduction to Java – tas ir ievadkurss tiem, kuri grib iemācīties programmēšanas pamatus Java valodā, apgūt valodas sintaksi, iepazīties ar datu struktūru un padziļināti iemācīties objektorientētās programmēšanas pamatus.
 • Kursa kontaktlekciju apjoms – 36 stundas (12 nodarbības pa 3 stundām katra). Nodarbības notiek klasē, kur studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, bet, lai labāk nostiprinātu iegūtās zinības klasē, studentiem jāveic mājas darbi katrā kursa tēmā.
 • Pabeidzot šo kursu, students iegūs nepieciešamās praktiskās zināšanas – varēs brīvi izprast Java valodas konstrukcijas un patstāvīgi izveidot nelielas objektorientētās Java programmas.

Detalizēts Apmācību Programmas Apraksts

Objektorientētā programmēšana – tas ir programmu rakstīšanas veids, kas pamatots uz objektu kopējo sadarbību.

Bez objektiem nevar iedomāties apkārtējo pasauli, objekti ir mūsu pasaules neatņemama sastāvdaļa, tāpēc arī objektorientētā programmēšana ir vispopulārākais programmēšanas veids.

Programmēšanas valoda Java dod iespēju izstrādāt programmas, izmantojot objektu abstrakciju (vienkāršota versija) un to sadarbības mehānismus.

Programmēšanas valodās mainīgos izmanto priekš pieejas un atmiņas vadības, kā arī starpposma rezultātu glabāšanai datu apstrādes laikā. Tas ir tāpat kā matemātikā operatori un izteiksmes uzdod darbības, kas izpildās datu apstrādes laikā.

Klases un objekti – tie ir pamatelementi objektorientētā Java programmēšanas valodā. Ar klašu palīdzību (speciālas Java programmēšanas valodas konstrukcijas) programmētājs apraksta, kādiem jābūt objektiem un objekta īpašībām, un kā objekti iedarbosies programmas izpildes laikā. Programmas izpildes laikā, pamatojoties uz klasēm, izveidojas objekti, kuri glabājas piešķirtā programmai operatīvā atmiņā.

Darbam komandā nepietiek tikai ar prasmi programmēt. Ir jāspēj uzrakstīt tādu kodu, kuru varēs lasīt arī citi programmētāji. Tas arī ir tīrs kods – kods, kurš uzrakstīts cilvēkam, nevis datoram.

Programmēšanā ļoti bieži nepieciešams apstrādāt lielu datu apjomu, tādēļ programmētājam nāk palīgā speciālas datu struktūras, tādas kā sava veida saraksti, mapes, utt. Bez šīm īpašajām datu struktūrām nav iedomājams uzrakstīt nevienu Java programmu.

Inkapsulācija, mantošana un polimorfisms – tie ir pamatprincipi objektorientētā programmēšanā, kurus pielietojot un izmantojot pareizi ir iespēja risināt dažādus uzdevumus, izveidot sarežģītas struktūras un rakstīt kvalitatīvu, ilgspējīgu kodu.

Mūsdienās  nevar uzrakstīt kodu bez automātiskās testēšanas. jUnit ir viena no izmantotākajām bibliotēkām, lai uzrakstītu testu programmēšanas valodā Java.

Stream API un lambda izteiksmes tika ieviestas programmas Java 8 versijā, kas izcili atviegloja programmēšanas koda rakstīšanu. Šos jaunumus veiksmīgi sāka izmanto un pielieto projektos ikdienā.

Daudzi no mūsu studentiem interesējās par darba iespējām IT jomā. Mēs labprāt dalāmies ar savu pieredzi, sagatavojam studentu darba intervijai – pārrunājam pamatjautājumus, kuri varētu būt uzdoti darba intervijā.Java 1 (KLASSĒ)

Valoda: latviešu
Sākums: 27.09.2020
Laiks: 9:30 – 12:30
Nedēļas diena: Svetdiena
Ilgums: 4 mēneši
Cena: 130 Euro/mēnesī
Adrese: Skolas 21, Rīga

 • 27.09.2020
 • 04.10.2020
 • 11.10.2020
 • 18.10.2020
 • 25.10.2020
 • 01.11.2020
 • 08.11.2020
 • 15.11.2020
 • 22.11.2020
 • 29.11.2020
 • 06.12.2020
 • 13.12.2020
 • 20.12.2020
 • 27.12.2020
 • 03.01.2021
 • 10.01.2021


Java 1 (ONLINE)

Valoda: latviešu
Sākums: 28.09.2020
Laiks: 19:00 – 22:00
Nedēļas diena: Pirmdiena
Ilgums: 4 mēneši
Cena: 130 Euro/mēnesī
Adrese: ONLINE

 • 28.09.2020
 • 05.10.2020
 • 12.10.2020
 • 19.10.2020
 • 26.10.2020
 • 02.11.2020
 • 09.11.2020
 • 16.11.2020
 • 23.11.2020
 • 30.11.2020
 • 07.12.2020
 • 14.12.2020
 • 21.12.2020
 • 28.12.2020
 • 04.01.2021
 • 11.01.2021

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Katra nodarbība sastāv no trīs daļām: teorētiskā daļa (1/3 nodarbības), praktiskā daļa ar pasniedzēju (1/3 nodarbības), kad tiek kopīgi apspriesta tēma, rakstīts kods,  un patstāvīgais darbs (1/3 nodarbības), kad studenti patstāvīgi pilda praktiskos uzdevumus katrs pie sava datora.

Mēs ticam, lai kļūtu par testētāju, ir nepieciešams daudz prakses un jamācās domāt plaši! Mēs mācām cilvēkus domāt nestandarti, attīstīt un pievērst uzmanību detaļām. Šīs prasmes palīdzēs daudzās dzīves situācijās. Tāpēc mēs izstrādājām praktisko uzdevumu kompleksu. Pasniedzēji stimulē studentus, kuri grib iegūt zināšanas un vienmēr gatavi iedot kādu “cietā rieksta” uzdevumus, lai palīdzētu Jums iegūt papildus prasmes un pieredzi.

Pasniedzēji pārbaudīs Jūsu atrisinātos uzdevumus un sniegs par tiem atgriezenisko saiti, rekomendācijas.

Komunikācija ir ļoti svarīga lieta apmācības procesā. Katram apmācību kursam ir izveidota Skype grupa, kurā var uzdot jebkurus jautājumus par apmācību tēmām. Pasniedzēji un studenti

aktīvi diskutē, atbild uz jautājumiem un palīdz risināt radušās problēmas. Jo, vairāk jautājumu – jo, labāk! Mēs palīdzēsim atrast atbildes uz visiem jautājumiem! Pabeidzot kursu, aktīvākos kursa dalībniekus gaida ne tikai sertifikāts, kas ir zināms visās IT Latvijas kompānijās, bet arī unikālās dāvanas ar mūsu firmas simboliku. Jūs būsiet priecīgi un apmierināti, ka esat beiguši šo kursu un iemācījušies pamata programmēšanu Java valodā! Uz tikšanos nodarbībās!

Ieinteresēja apmācības?

Atstāj informāciju un mēs sazināsimies ar tevi!