Java 2 - Agile Web Development | JavaGuru


Java 2 – Agile Web DevelopmentJava 2 mācību programmas apraksts

  • Java 2 – Agile Web Development – tas ir ievadkurss par pamata aplikāciju izstrādāšanu programmēšanas valodā Java. Šajā kursā mēs mācām arhitektūras risinājumus, bibliotēkas un arī instrumentus kuri izmanto profesionāļi web aplikāciju izstrādāšanā katru dienu.
  • Kursa apjoms – 30 stundas (10 nodarbības pa 3 stundas katra), kuru laikā notiek teorijas un praktiskas nodarbības klasē. Kursa laikā, klausītāji izstrādā vienu web aplikāciju, kurā katrā nodarbībāievada jaunās bibliotēkas, arhitektūru risinājumi, design pattern un ari mūsdienu izstrādāšanas instrumentus. Priekš klausītāja, projekts kļūst par testēšanas vietu, kur klausītājs pārbauda katru jaunu ideju praktiski!

Detalizēta kursa programma

Jebkurš mūsdienu projekts izmanto versiju kontroles sistēmu. Versiju kontroles sistēma dod iespēju sekot visām izmaiņām projektā, saglabā izmaiņu vēsturi, un dod iespēju jebkurā brīdī atgriezties atpakaļ vajadzīgā projekta versijā

Lai rakstītu kvalitatīvu programmatūru, maz zināt valodas sintaksi, ir nepieciešams pieturēties noteiktiem principiem. Tādi principi kā Single Responsibility, Do not Repeat Yourself dos iespēju izveidot lielās aplikācijas vairāk elastīgus un viegli uzturamus.

Trīslīmeņu arhitektūra – viena no izmantojamākām arhitektūrām aplikācijās. Tiešā aplikācijas dalāmība uz līmeņiem dod iespēju viegli orientēties aplikācijā un veikt izmaiņas, nepieskaroties vai minimāli pieskaroties citiem līmeņiem.

Inversion of Control – viens no pamata dizaina patterniem, kurš izmantojas aplikāciju rakstīšanā šajā brīdī. Izmantojot šo dizaina patternu dod iespēju viegli izstrādāt aplikācijas ar 1000 klasēm un vairāk. IoC ir pamatā Spring Framework

Spring Framework – tas ir visizplatītākā bibliotēka, ar kuru izstrādā web aplikācijas, Enterprise aplikācijas, un arī mikroservisus. Dotā bibliotēka tikusi tik populāra, ka kļuvusi par standartu web aplikāciju izstrādē.

Lielākā daļa lietojumprogrammu neatņemama sastāvdaļa ir datu bāzes. Relatīvās datubāzes dod iespēju glabāt datus struktūra veidā, bet Structured Query Language (SQL) programmēšanas valoda priekš darbam ar datubāzēm izmantojas priekš modificēšanas un vadības relatīvās datubāzēs.

Relatīvās datubāzes izmantojas gandrīz visās web aplikācijās priekš drošas datu glabāšanas. Priekš jebkuras relatīvās datubāzes pieslēgšanas no Java aplikācijas, izmantojas programmas interfeiss JDBC API. Ar šo interfeisa palīdzību var pieslēgties jebkurai relatīvai datubāzei.

Priekš automātiskās datu pārveidošanas no relatīvā modeļa, izmantojamai datuāzēs, objekta modelī, izmantojamai Java aplikācijās, piemēro ORM bibliotēku Hibernate. Ar viņu palīdzību integrācijas kods no relatīvās datubāzes atvieglojas tik stipri, ka priekš pieprasījuma datubāzē bieži pietiek tikai dažas koda rindas.

Aplikāciju izveidošanā, kurām ir lietojuma interfeiss (web aplikācijas, Desktop aplikācijas) izmanto dizaina patternu MVC, lai sadalīt biznesa logiku no UI. Šis dizaina patterns dod iespēju izveidot UI un aplikacijas biznesa logiku viens no otra. Tas ir ļoti svarīgi, tā kā parasti par šo daļu ražošanu atblist dažadi programētāji ar dažādām programmēšanas spejām.

Mūsdienu web-servisi, izstrādātie uz ierobežota prasību REST-sistēmu pamatiem, dod iespēju izveidot parastu un vieglu sapratnei API. API, izveidots uz REST pamata, dod iespēju web aplikācijai izstrādāt UI uz mūsdienu bibliotēkām, tādiem kā React un Angular, un arī integrēt aplikācijas vienu ar otru.Java 2

Valoda: latviešu
Sākums: Janvāris
Laiks: 18:30 – 21:30
Nedēļas diena: Pirmdiena
Ilgums: 3 mēneši
Cena: 130 Euro/mēnesī
Adrese: Skolas 21


Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Katra nodarbība sastāv no divām daļām: teorētiskā daļa (1/2 nodarbība) un praktiskā daļa ar skolotāju (1/2 nodarbība). Teorijas daļā runa iet par jaunām tehnoloģijām, dizaina patterniem un izstrādāšanas instrumentiem, pastāsta kādus uzdevumus un problēmas palīdzēs atrisināt dotās tehnoloģijas. Praktiskā daļā iekļausim apskatītās tehnoloģijas reālajā projektā.

Mēs ticam, lai kļūtu par testētāju, ir nepieciešams daudz prakses, tāpēc priekš Java2 apmācībām mēs izstrādājām unikālo pieeju kursa praktiskai daļai. Apmācību laikā, katrs klausītājs izstrādā vienu projektu. Viss sākas no parastās konsoles aplikācijas kura sastāv no dažām klasēm, un viss beidzas ar pilnu aplikāciju ar relatīvo datubāzi un REST API. Pēc katras nodarbības klausītāji izmantojot skolotāja piemērus, ikļauj projektos jaunos risinājumus un tehnologijas, un uz prakses mācās ar viņām strādāt. Par 10 nodarbībām klausītāji iegūst praktiskās zināšanas un pieredzi nākamajās tehnologijās: Spring Framework, REST API, Inversion Of Control, JDBC API, ORM/Hibernate/JPG, Design Patterns, Maven, Version Control Systems, Git, GitHub, etc.

Komunikācija ir ļoti svarīga lieta apmācības procesā. Priekš katra apmācību kursa mēs izveidojam Skype grupu, kur var uzdod jebkurus jautājumus starp nodarbībām. Skolotāji un klausītāji

aktīvi diskutē, atbild uz jautājumiem un palīdz risināt radušās problēmas. Jo vairāk jautājumu – jo labāk! Mēs palīdzēsim atrast atbildes uz visiem jautājumiem!Pati aktīvākos kursa dalībniekus gaida ne tikai sertifikāts, kuru zina visas IT Latvijas kompānijas, bet arī unikālās dāvanas ar mūsu simboliku. Jūs būsiet priecīgi ka pabeidzāt šo kursu un iemācījušies pamata programmēšanu uz Java valodas! Tiksimies nodarbībās!

Ieinteresēja apmācības?

Atstāj informāciju un mēs sazināsimies ar tevi!