Java 2 - Agile Web Development | JavaGuru


Java 2 – Agile Web DevelopmentJava 2 mācību programmas apraksts

  • Java 2 – Agile Web Development – tas ir ievadkurss par pamata aplikāciju izstrādāšanu Java programmēšanas valodā. Šajā kursā mēs mācām arhitektūras risinājumus, bibliotēkas, kā arī instrumentus, kurus katru dienu izmanto profesionāļi web aplikāciju izstrādāšanā.
  • Kursa kontaktlekciju apjoms – 36 stundas (12  nodarbības katra pa 3 stundām). Nodarbības notiek klasē, kur studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas. Kursa laikā studenti izstrādā vienu web aplikāciju, kur pakāpeniski, ar katru jaunu nodarbību tiek pievienotas klāt jaunas bibliotēkas, arhitektūras risinājumi, design patterni, kā arī un mūsdienīgi izstrādāšanas instrumenti. Studentam projekts kļūst par testēšanas poligonu, kur pārbauda katru jaunu ideju.

Detalizēta kursa programma

Jebkurš mūsdienu projekts izmanto versiju kontroles sistēmu. Versiju kontroles sistēma dod iespēju sekot visām izmaiņām projektā, saglabā izmaiņu vēsturi, un dod iespēju jebkurā brīdī atgriezties atpakaļ vajadzīgā projekta versijā

Lai, uzrakstītu kvalitatīvu programmatūru, nav pietiekami tikai ar  valodas sintaksi, ir nepieciešams pieturēties pie noteiktiem principiem. Principi kā Single Responsibility, Do not Repeat Yourself dos iespēju izveidot lielas aplikācijas, kas ir elastīgas un viegli uzturamus.

Trīslīmeņu arhitektūra – viena no izmantojamākām arhitektūrām aplikācijās. Tiešā aplikācijas dalāmība uz līmeņiem dod iespēju viegli orientēties aplikācijā un veikt izmaiņas, nepieskaroties vai minimāli pieskaroties citiem līmeņiem.

Inversion of Control – viens no pamata dizaina patterniem, kuru šobrīd izmanto Java aplikāciju rakstīšanā, kas dod iespēju viegli izstrādāt aplikācijas ar 1000 klasēm un pat vairāk. IoC pamatā ir Spring Framework.

Spring Framework – tā ir visizplatītākā bibliotēka  ar kuru izstrādā web aplikācijas, Enterprise aplikācijas kā arī mikroservisus. Spring Framework ir kļuvusi par standartu web aplikāciju izstrādē.

Datu bāzes ir neatņemama sastāvdaļa lielāko tiesu lietotājprogrammām. Relatīvās datu bāzes dod iespēju glabāt datus strukturizēti, bet Structured Query Language (SQL) programmēšanas valoda, darbam ar datubāzēm, tiek izmantota modificēšanai un vadībai relatīvās datubāzēs.

Relatīvās datubāzes izmanto  priekš drošu datu glabāšanas gandrīz visām web aplikācijām. Lai, pieslēgtos no Java aplikācijas pie jebkuras relatīvās datubāzes, izmanto programmas interfeisu JDBC API. Ar šī interfeisa palīdzību var pieslēgties jebkurai relatīvai datubāzei.

Lai, automātiski pārveidotu datus no relatīvā modeļa, kuri ir izmantoti datubāzē, par objekta moduli, Java aplikācijā nepeciešams piemērot ORM bibliotēku – Hibernate. Ar šo palīdzību integrācijas kods no relatīvās datubāzes vienkāršojas tik ļot, ka veicot jaunu pieprasījuma datubāzē, dažkārt pietiekami ar pāris koda rindām.

Aplikāciju izveidošanā, kurām ir lietojuma interfeiss (web aplikācijas, Desktop aplikācijas) izmanto dizaina patternu MVC, lai atdalītu biznesa loģikas aplikāciju no UI. Šis dizaina patterns dod iespēju izveidot UI un biznesa loģikas aplikāciju atsevišķi vienu no otras. Tas ir ļoti svarīg tāpēc, ka parasti par šīm aplikācijas daļu izstrādēm atbild programētāji ar dažādām programmēšanas iemaņām.

Mūsdienu web-servisi, kuri ir veidoti ar ierobežotām prasību pret REST-sistēmu pamatiem, dod iespēju izveidot viegli saprotamu un kvalitatīvu API. Savukārt API, kas izveidots uz REST pamata, dod iespēju web aplikācijas izstrādāt UI mūsdienīgās bibliotēkās, tādās kā React un Angular, kā arī integrēt aplikācijas vienu ar otru.Java 2

Valoda: latviešu
Sākums: Aprīlis
Laiks: 18:30 – 21:30
Nedēļas diena: Pirmdiena
Ilgums: 3 mēneši
Cena: 130 Euro/mēnesī
Adrese: Skolas 21


Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Katra nodarbība sastāv no divām daļām: teorētiskā daļa (1/2 nodarbības) un praktiskā daļa ar pasniedzēju (1/2 nodarbība). Teorētiskā daļā uzzināsiet par jaunākajā tehnoloģijām, dizaina patterniem un izstrādāšanas instrumentiem. Uzzināsiet kādus uzdevumus veic un kādas problēmas palīdz atrisināt dotās tehnoloģijas. Praktiskā daļā apskatītās tehnoloģijas tiks iekļautas nodarbību projektā.

Mēs ticam, lai kļūtu par testētāju, ir nepieciešams daudz prakses, tāpēc Java2 apmācībām esam izstrādājuši unikālu pieeju kursa praktiskai daļai. Apmācību laikā, katrs students izstrādā vienu projektu. Viss sākas no vienkāršas konsoles aplikācijas, kura sastāv no pāris klasēm, un viss beidzas ar pilnu aplikāciju – ar relatīvo datubāzi un REST API. Pēc katras nodarbības studenti, izmantojot pasniedzēja piemērus, iekļauj savos projektos jaunus risinājumus un tehnologijas, šādā veidā  praksē apgūstot to pielietojaību. 10 nodarbību laikā studenti iegūst praktiskas zināšanas un pieredzi sekojošās tehnoloģijās: Spring Framework, REST API, Inversion Of Control, JDBC API, ORM/Hibernate/JPG, Design Patterns, Maven, Version Control Systems, Git, GitHub, etc.

Komunikācija ir ļoti svarīga lieta apmācības procesā. Katram apmācību kursam ir izveidota Skype grupa, kurā var uzdot jebkurus jautājumus par apmācību tēmām. Pasniedzēji un studenti

aktīvi diskutē, atbild uz jautājumiem un palīdz risināt radušās problēmas. Jo, vairāk jautājumu – jo, labāk! Mēs palīdzēsim atrast atbildes uz visiem jautājumiem! Beidzot apmācības aktīvākie kursa studentus gaida ne tikai sertifikāts, kas ir zināms visās IT Latvijas kompānijās, bet arī unikālas dāvanas ar mūsu firmas simboliku. Jūs būsiet priecīgi un apmierināti, ka esat beiguši šo kursu un iemācījušies pamata programmēšanu Java valodā! Uz tikšanos nodarbībās!

Ieinteresēja apmācības?

Atstāj informāciju un mēs sazināsimies ar tevi!