Java 4 - Microservices, Architecture and Environment | JavaGuru


Java 4 — Microservices, Architecture and EnvironmentJava apmācību programmas apraksts

  • Kurss Java 4 jums dos dziļu izpratni mikroservisu tēmā, viņu arhitektūru un vidi. Kurss ir loģiskais turpinājums kursa java 3! Kā un pārējie mūsu kursi, šis kurss akcentēts uz dziļu materiāla sapratni un uz praktiskām prasmēm un viņu izmantošanu.
  • Kursa apjoms – 27 stundas (9 nodarbības pa 3 stundas katra), kuru laikā notiek teorijas un praktiskas nodarbības klasē. Kursa laikā, klausītāji izstrādā vienu web aplikāciju, kurā katrā nodarbībāievada jaunās bibliotēkas, arhitektūru risinājumi, design pattern un ari mūsdienu izstrādāšanas instrumentus. Priekš klausītāja, projekts kļūst par testēšanas vietu, kur klausītājs pārbauda katru jaunu ideju praktiski!

Detalizēta kursa programma


Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Katra nodarbība sastāv no divām daļām: teorētiskā daļa (1/2 nodarbība) un praktiskā daļa ar skolotāju (1/2 nodarbība). Teorijas daļā runa iet par tehnoloģijām, par mikroservisu izstrādāšanas pieejām un viņu arhitektūru īpatnībām. Pieveršam īpašu uzmanību izvietošanai, monitoringam un mikro servisu orkestrācijas arhitektūrām

Mēs ticam, lai iemācīt programmēšanu, ir nepieciešams daudz prakses, tāpēc priekš Java apmācībām mēs izstrādājām unikālo pieeju kursa praktiskai daļai. Apmācību laikā, katrs klausītājs izstrādā dažus projektus uz kuriem būs apskatītas izstrādāšanas metodes, ievadīšana, monitoringa un mikroservisu vadība. Pēc katras nodarbības klausītāji izmantojot skolotāja piemērus, ikļauj projektos jaunos risinājumus un tehnologijas, un uz prakses mācās ar viņām strādāt. Par 10 nodarbībām klausītāji iegūst praktiskās zināšanas un pieredzi nākamajās tehnologijās: Spring Cloud, Ribbon, Feign, Hystrix, Metrix, DevOps stafs, etc.

Komunikācija ir ļoti svarīga lieta apmācības procesā. Priekš katra apmācību kursa mēs izveidojam Skype grupu, kur var uzdod jebkurus jautājumus starp nodarbībām. Skolotāji un klausītāji

aktīvi diskutē, atbild uz jautājumiem un palīdz risināt radušās problēmas. Jo vairāk jautājumu – jo labāk! Mēs palīdzēsim atrast atbildes uz visiem jautājumiem!Pati aktīvākos kursa dalībniekus gaida ne tikai sertifikāts, kuru zina visas IT Latvijas kompānijas, bet arī unikālās dāvanas ar mūsu simboliku. Jūs būsiet priecīgi ka pabeidzāt šo kursu un iemācījušies pamata programmēšanu uz Java valodas! Tiksimies nodarbībās!