Kontakti

Rakstiet mums

Rekvizīti

SIA „ITGuru Software Development”
Vienotais reģistrācijas Nr.LV40203102740
Norēķinu konts:LV86HABA0551044332416
Juridiskā adrese: Lejaskulpu iela 6,
Līči, Stopiņu novads, LV-2118
Biroja adrese: Skolas iela 21, Rīga, LV-1010

Kontaktinformācija

BEZMAKSAS ONLINE LEKCIJA PAR QA PAMATIEM

JAU 2024.GADA 16.MAIJĀ PLKST. 19:00